O firmie Oferta biura Cennik Zapytanie ofertowe Kontakt

OFERTA BIURA

Oferujemy kompleksową obsługę księgową obejmującą:

KSIĘGI RACHUNKOWE

 • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT
 • comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych CIT i VAT
 • sporządzanie i składanie innych stosownych deklaracji np. z tyt. podatku od nieruchomości, raportów NBP
 • przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • reprezentacja podatników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym, w tym uczestniczenie w kontrolach
 • zakładanie i prowadzenie odpowiednich ewidencji (np. ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję przebiegu pojazdu)
 • przygotowywanie dokumentów do badań przez Biegłych Rewidentów oraz współpraca z Biegłym Rewidentem

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT
 • zakładanie i prowadzenie odpowiednich ewidencji (np ewidencję środków trwałych, ewidencję przebiegu pojazdu, wyposażenia)
 • comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych VAT
 • sporządzanie rozliczenia rocznego

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT
 • zakładanie i prowadzenie odpowiednich ewidencji (np ewidencję środków trwałych, ewidencję przebiegu pojazdu, wyposażenia)
 • comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych VAT
 • sporządzanie rozliczenia rocznego

KADRY I PŁACE

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac (także poufnych)
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, zaświadczenia, prowadzenie kart urlopowych, rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych
 • deklaracje do Urzędów Skarbowych
 • wyliczanie składek ZUS, sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji
 • zgłaszanie i wyrejestrowane pracownika z systemu ZUS

Copyright Biuro Rachunkowe Elżbieta Michalak © 2013 - Webdesign by Profimedia (hpl)